project01

Project Kunstleer 2000


In september 2000 vond op bedrijventerrein van den Assum in Dongen het project Kunstleer plaats. Rond het thema leerindustrie lieten kunstenaars van St. De Kunstkliek en een aantal gastkunstenaars, zich inspireren door het terrein, de daar aanwezige materialen, herinneringen en gedachten rond industrialisatie.