opdracht04

Werk in opdracht

Schildering naar aanleiding van de geboorte van een kind


Een geschiedenis vangt aan......

Naar aanleiding van de geboorte van een kind kreeg ik

de opdracht voor een schilderwerk, liefst een tweeluik. De moeder is van plan het kind veel verhalen te gaan vertellen vanuit verschillende culturen en levensvisies.

De schildering kreeg de vorm van een opengeslagen boek.

Het is tijd

zoals de grootmoeders weten

en in de sterren staat.


De plek is klaar

de toekomst begint

onopgemerkt


Het nieuwe kind

is daar

temidden van verhalen.

Een geschiedenis vangt aan